Kurullar

Sempozyum Başkanları

Prof. Dr. S. Fehmi Akçiçek
Prof. Dr. Z. Fulden Saraç

Bilimsel Sekreterya

Sumru Savaş
Aslı Kılavuz
Sercan Şahutoğlu

Düzenleme Kurulu

S. Fehmi Akçiçek Sumru Savaş Sercan Şahutoğlu
Z. Fulden Saraç Aslı Kılavuz Bahattin Gökdemir
Sevnaz Şahin Mehmet Akif Yalçın Ezel Tenli
Bediha Salnur F. Özge Kayhan Koçak  

Danışma Kurulu

Mehmet Uyar Gülay Aşçı Mümtaz Yılmaz
Kubilay Demirağ Nevin Oruç Arif Yüksel
Refik Mas Rüçhan Uslu Pelin Tütüncüoğlu
Ahmet Turan Işık Şevki Çetinkalp Sibel Eyigör
Reci Meseri