Genel Bilgiler

Sempozyum Tarihi
Sempozyum 19 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Sempozyum Yeri
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Muhittin Erel Amfisi / İZMİR

Davet Mektubu
Sempozyuma katılım için bağlı bulundukları kurumlardan izin almaları gereken katılımcılara talepleri doğrultusunda davet mektubu gönderilecektir.

Katılım Belgesi
Katılım belgeleri, kayıt yaptıran tüm katılımcılara sempozyum günü verilecektir.