Onlıne Bildiri

Sempozyuma bildiri ile katılmak isteyenlerin, bildiri özetlerini en geç 30 Eylül 2017 tarihine kadar web sitesinde yer alan bildiri gönderim modülü üzerinden göndermeleri gerekmektedir.

  1. Sempozyum için Poster bildiri özetleri toplanacaktır.
  2. Özetler giriş, amaç, metod, sonuç ve tartışma bilgilerini kapsayacak biçimde olmalıdır.
  3. Akademik unvan kullanılmamalıdır, özetler 500 kelimeyi geçmemelidir.
  4. Bildiri metinleri online bildiri sistemi ile internet üzerinden toplanmaktadır.
  5. E-posta ya da farklı yollardan metin gönderimi kabul edilmemektedir.
  6. Metin oluşturma sayfasında talep edilen tüm bilgilerin eksiksiz girilmesi gerekmektedir.
  7. Sistemdeki kayıtlı metinler son bildiri gönderme tarihine kadar düzenlenebilir ancak gönderilmiş metinler üzerinde düzenleme ve değişiklik yapılamaz.
  8. Gönderilen metinler son bildiri gönderim tarihinden sonra incelenir, inceleme neticesinde gönderilen metinler kabul ya da reddedilir.
  9. Posterlerin, 70 cm eninde, 100 cm boyunda ve 2m uzaktan bakıldığında rahat okunabilecek formatta yazılması gerekmektedir.