Davet

Değerli Katılımcılar,

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Geriatri Bilim Dalı  tarafından 19 Ekim 2017  tarihinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Muhittin Erel Amfisi/ İzmir ‘de “İleri Yaşta Kronik Hastalıklarda Nütrisyon Sempozyumu,  2017” gerçekleştirilecektir.

Doğurganlık ve mortalite hızında azalma, yaşlı nüfusun artmasına yol açmaktadır. Günümüzde dünya nüfusunun 580 milyonu 60 yaş ve üzerindedir ve gelecek 50 yılda bu sayının üç kattan daha fazla artması beklenmektedir. 2050 yılında toplumun %21.1’ini yaşlı nüfusun oluşturacağı düşünülmektedir.

Beslenme; sağlığı ve fonksiyonel yeterliliği etkileyen önemli bir faktördür ve yaşlılar beslenme yetersizliği açısından gençlere göre daha yüksek risk altındadırlar.

Yaşlılarda genel olarak beslenme yetersizliği, hastalıklar ve hastalık komplikasyonları arasında güçlü bir ilişki vardır. Solunum sistemi,  renal hastalıklar, diyabet, sepsis, karaciğer sirozu, hipertiroidi, demans, depresyon, Parkinson hastalığı ve maligniteler gibi farklı hastalıklarda, postoperatif dönemde, travma ve yanıklarda, dekübit ülserli hastalarda beslenme bozukluklarına sıkça rastlanmaktadır.

Bu nedenlerle Ege Geriatri Bilim Dalı olarak ilk sempozyumda kronik hastalığı olan yaşlılarda beslenme konusuna dikkat çekmeyi amaçladık. Farklı disiplinlerle bir araya gelerek, diyabet, renal hastalıklar, demans, gastrointestinal sistem hastalıkları, onkoloji ve yoğun bakımda beslenme başlıkları altında yaşlılarda beslenme konusuna kapsamlı bir bakış sunulacaktır.

Düzenleme komitesi olarak sempozyumun siz değerli katılımcılarımız için bilimsel açıdan verimli geçmesi dileğiyle sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. S. Fehmi Akçiçek - Prof. Dr. Z. Fulden Saraç

Sempozyum Başkanları